Add Your Heading Text Here

YearMakeModelReferenceStock NumberRowArrival Date
2005SUBARUIMPREZA$ 2.0STK081695511/26/21
1986GMCCABALLERO 5.0 CDSTK088811511/26/21
1964CHEVROLETCORVAIR CONV CDSTK089548611/26/21
2008CHEVROLETCOBALT 2.0 COUPESTK091166611/26/21
1969PONTIACCATALINA 4DOORSTK091648511/26/21
2005DODGENEON 2.4STK092028511/26/21
1978CHEVROLETCORVETTESTK092283511/26/21
1994CHEVROLETCAPRICE CLASSIC4.3STK092338611/26/21
2004CHEVROLETSILVERADO6.6STK093260611/26/21
2014DODGECHARGER #3.6 CX STK093896711/26/21
2008FORDF-350 6.4 CFSTK0938994811/26/21
2007PONTIACSOLSTICECFSTK094565511/26/21
2008SMARTFORTWO 1.0 CDSTK094667611/26/21
1999DODGERAM PICKUPCFSTK094722511/26/21
2005NISSAN350Z3.5 CD STK094748611/26/21
2011GMCSIERRA #5.3 CXSTK094884511/26/21
1982CHEVROLETCAMARO5.0STK094914511/26/21
2005MERCEDES-BENZSLK-CLASS3.5 CONV CDSTK094920611/26/21
2002SUBARUIMPREZA #2.0 CXSTK095692511/26/21
1989CHEVROLETCAMARO5.0STK095727611/26/21
2017DODGEJOURNEY3.6STK095779611/26/21
2013HYUNDAIVELOSTER1.6STK095846511/26/21
1990JEEPCHEROKEE4.0STK095861511/26/21
1984CADILLACSEVILLE4.1STK095877611/26/21
1997DODGERAM PICKUP5.9 DSLSTK095926611/26/21
2007CHEVROLETSUBURBAN#5.3 STK096028611/26/21
2006CHEVROLETIMPALA#5.3 STK096080511/26/21
1987DODGED100 PICKUP5.2STK096109611/26/21
2011FORDFUSION#2.5STK0962373812/01/21
2012AUDIA42.0STK0962665812/01/21
2014FORDFIESTA1.6STK0962943812/01/21
2007CHEVROLETSUBURBAN5.3STK096345611/26/21
2013FORDTAURUS#3.5STK0963613812/01/21
2006FORDMUSTANG#4.6 CONV BLACK FRIDAYSTK096363511/26/21
2002CHEVROLETAVALANCHE#5.3STK0963672212/01/21
2007PONTIACTORRENT3.4STK0963682212/01/21
1985GMCC1500#5.0STK0963782311/30/21
1999GMCSUBURBAN5.7STK0963802311/30/21
2000BUICKCENTURY#3.1STK0963831011/30/21
1998GMCYUKON5.7STK0963872311/30/21
2004GMCYUKON XL#5.3STK0963902212/01/21
1998GMCJIMMY#4.3STK0963912311/30/21
2009HYUNDAIGENESIS#3.8STK0963945911/30/21
2002FORDFOCUS2.0STK0964003812/01/21
2002GMCYUKON XL#6.0STK0964042311/30/21
2005CHEVROLETSILVERADO#5.3STK0964052311/30/21
1999GMCSAFARI4.3STK0964092311/30/21
2006CHEVROLETSUBURBAN5.3STK0964102311/30/21
2001DODGERAM PICKUP#5.2STK0964195611/30/21
2001INFINITIQX4#3.5STK0964215911/30/21
2014KIASOUL#1.6STK0964235911/30/21
2005DODGEDAKOTA4.7STK0964255611/30/21
1998CHEVROLETG15005.0STK0964292311/30/21
2006CHEVROLETSILVERADO#4.3STK0964312311/30/21
2009MAZDAMAZDA3#2.0STK0964375911/30/21
2005CHEVROLETTRAILBLAZER#4.2STK0964382311/30/21
2003CHEVROLETSILVERADO#4.3STK0964392311/30/21
2007FORDFUSION#2.3STK0964413812/01/21
2007CHEVROLETEQUINOX#3.4STK0964432311/30/21
2009DODGEJOURNEY3.5STK0964445611/30/21
2012CHEVROLETEQUINOX#3.0STK0964462311/30/21
1991GEOMETRO#1.0 CONVSTK0964471512/01/21
2006DODGEDURANGO#4.7STK0964495611/30/21
2004MAZDAMAZDA6#2.3STK0964525911/30/21
2002MERCEDES-BENZC-CLASS#2.3 C230 COUPESTK0964535911/30/21
2011LINCOLNMKZ#3.5STK0964543812/01/21
1999CHEVROLETTAHOE#5.7STK0964552311/30/21
1979DODGED-250V8 360-2VSTK0964585611/30/21
2008TOYOTACAMRY#2.4STK0964595911/30/21
1996DODGERAM PICKUP5.9STK0964615611/30/21
2001SATURNS SERIES1.9STK0964621512/01/21
1997BMW5 SERIES#2.8 528ISTK0964645911/30/21
2003MERCEDES-BENZC-CLASS2.6 C240STK0964665911/30/21
2008JEEPLIBERTY#3.7STK0964695611/30/21
2003PONTIACSUNFIRE#2.2 COUPESTK0964701011/30/21
2010MAZDAMAZDA3#2.0STK0964735911/30/21
1997MERCEDES-BENZC-CLASS#2.3 C230STK0964745911/30/21
2007PONTIACMONTANA SV6#3.9STK0964762311/30/21
1994GMCSAFARI#4.3STK0964772311/30/21
2005LINCOLNLS3.9STK0964833812/01/21
2011GMCTERRAIN#2.4STK0964852212/01/21
2016JEEPCHEROKEE#2.4STK0964865611/30/21
2001CHEVROLETBLAZER#4.3STK0964872212/01/21
2006BUICKTERRAZA#3.5STK0964882212/01/21
2006JEEPGRAND CHEROKEE#3.7STK0964895611/30/21
2007CHEVROLETIMPALA#3.5STK0964901512/01/21
2003CHEVROLETMALIBU#3.1STK0964911512/01/21
2005DODGEGRAND CARAVAN3.8STK0964935611/30/21
2007JEEPGRAND CHEROKEE3.7STK0964945611/30/21
2004PONTIACVIBE1.8STK0964951512/01/21
2007SATURNION#2.2STK0964971011/30/21
2002BMWX5#3.0STK0964985911/30/21
2011CHEVROLETAVEO#1.6STK0964991011/30/21
2004CADILLACDEVILLE#4.6STK0965001011/30/21
2006CHEVROLETIMPALA#3.5STK0965041011/30/21
1999BMW3 SERIES2.5 323ISTK0965065911/30/21
2010CHEVROLETIMPALA3.9STK0965071512/01/21
2001CHEVROLETEXPRESS5.7STK0965102212/01/21
2008JEEPGRAND CHEROKEE#3.7STK0965115611/30/21
2011TOYOTACOROLLA1.8STK0965165911/30/21
2002ACURAMDX#3.5STK0965185911/30/21
1999LEXUSGS 400#4.0STK0965195911/30/21
2003CHEVROLETAVALANCHE5.3STK0965212311/30/21
2009JEEPLIBERTY3.7STK0965245611/30/21
2007DODGENITRO3.7STK0965255611/30/21
2005HONDACIVIC1.7STK0965275911/30/21
2003JAGUARS-TYPE3.0STK0965295911/30/21
2002JEEPLIBERTY3.7STK0965305611/30/21
2002CHEVROLETVENTURE3.4STK0965332212/01/21
2007BUICKLUCERNE#4.6STK0965351011/30/21
2009CHEVROLETCOBALT#2.2STK0965361011/30/21
2007HONDACIVIC#1.8STK0965385812/01/21
2006CHRYSLERTOWN & COUNTRY#3.8STK0965395611/30/21
2008KIAOPTIMA#2.4STK0965405812/01/21
1999GMCYUKON#5.7STK0965412212/01/21
2012KIAFORTE2.0STK0965435812/01/21
2005INFINITIG353.5STK0965445812/01/21
1999JEEPCHEROKEE4.0STK0965455611/30/21
2003FORDFOCUS#2.0 HATCHSTK0965463812/01/21
2006CHEVROLETIMPALA#3.5STK0965481011/30/21
2005HONDAODYSSEY#3.5STK0965505812/01/21
2006VOLKSWAGENPASSAT#2.0STK0965515812/01/21
2012AUDIQ5#2.0STK0965525812/01/21
2002FORDCROWN VICTORIA#4.6STK0965543812/01/21
2002BUICKRENDEZVOUS3.4STK0965561011/30/21
2010FORDFUSION#2.5STK0965583812/01/21
2014FORDFOCUS2.0STK0965593812/01/21
2006BUICKLUCERNE3.8STK0965601011/30/21
2006FORDTAURUS3.0STK0965623812/01/21
2004MERCEDES-BENZC-CLASS#2.6STK0965635812/01/21
2007HONDAPILOT#3.5STK0965645812/01/21
2005MINICOOPER1.6STK0965665812/01/21
2010CHEVROLETMALIBU#2.4STK0965671011/30/21
2008PONTIACG6#2.4STK0965681011/30/21
2004DODGEDAKOTA#4.7STK0965695611/30/21
2003HYUNDAISANTA FE#2.7STK0965705812/01/21
2009PONTIACG6#3.5STK0965721011/30/21
2006NISSANALTIMA#2.5STK0965735812/01/21
1993FORDMUSTANG#5.0STK0965743812/01/21
2004PONTIACGRAND PRIX#3.8STK0965761011/30/21
2009FORDFOCUS2.0STK0965773812/01/21
2007FORDFUSION#3.0 CXSTK0965793812/01/21
2008FORDFUSION#3.0 CXSTK0965803812/01/21
2011CHEVROLETMALIBU#2.4STK0965831512/01/21
2006BMW3 SERIES#3.0STK0965855812/01/21
1998INFINITII30#3.0STK0965865812/01/21
2016LINCOLNMKZ#2.0STK0965883812/01/21
2013KIARIO1.6STK0965915812/01/21
2005FORDFREESTYLE#3.0STK0965933812/01/21
2003BUICKCENTURY3.1STK0965941512/01/21
2004PONTIACGRAND PRIX#3.8STK0965951011/30/21
2005CHEVROLETMALIBU#2.2STK0965961011/30/21
2009VOLKSWAGENJETTA2.5STK0965975812/01/21
2006PONTIACTORRENT3.4STK0965982212/01/21
2009SATURNAURA2.4STK0965991512/01/21
1996GMCSIERRA#6.5STK0966032212/01/21
2008SATURNVUE#2.4STK0966052212/01/21
2002GMCSIERRA6.0STK0966062212/01/21
2003CHEVROLETMONTE CARLO3.8STK0966071512/01/21
2002GMCSAVANA#5.7STK0966152212/01/21
1996CHEVROLETTAHOE#5.7STK0966162212/01/21
2007CADILLACDTS#4.6STK0966201512/01/21
2010CHEVROLETSILVERADO#4.3STK0966212212/01/21
2008CADILLACCTS#3.6STK0966241512/01/21
2016CHEVROLETMALIBU#1.5STK0966251512/01/21
2007CHEVROLETIMPALA3.5STK0966271512/01/21
2015CHEVROLETMALIBU#2.5STK0966291512/01/21
2003CHEVROLETTRAILBLAZER4.2STK0966312212/01/21
1994CHEVROLETC15005.7STK0966332212/01/21
2004CHEVROLETMALIBU#3.5STK0966361512/01/21
2007CHEVROLETMALIBU MAXX#3.5STK0966401512/01/21
2003SATURNL SERIES#2.2STK0966441512/01/21