Sterling Heights Inventory

YearMakeModelColorReferenceVehicle RowArrival DateImg
1991DODGESPIRITRED1.62308/11/23STK121507
2015CHRYSLER200BLACK2.42308/11/23STK121552
1990PLYMOUTHLASERMAROON2.02308/11/23STK121553
2001FORDF-350BLACK6.82808/30/23STK123008
2014HONDAMOTORCYCLEBLACKMOPED2906/14/23STK124005
2017TAO TAOMOPEDWHITEMOPED2906/14/23STK124006
2014FORDESCAPESILVER1.6 TURBO CD4508/25/23STK124532
2009FORDEDGESILVER3.5 IF4508/25/23STK124725
1986HONDAMOTORCYCLEYELLOWMOTORCYCLE2907/06/23STK124745
1999DODGEDURANGOSILVER5.24809/08/23STK124999
1999HONDAMOTORCYCLEREDCBR2907/25/23STK125180
2008MERCURYMARINERBLACK3.04508/25/23STK125250
1978HONDAMOTORCYCLEBLACKMOTORCYCLE2907/25/23STK125627
2011DODGEAVENGERBLUE2.4 CD2508/24/23STK125696
2015CHRYSLER200BURGUNDY2.42508/24/23STK125711
2003DODGENEONGRAY2.0 IF2508/24/23STK125766
2010DODGECALIBERBLACK2.0 IF2508/24/23STK125772
2007DODGECALIBERBLUE2.0 IF2308/11/23STK125773
2007DODGECHARGERBLACK5.72308/11/23STK125804
1982HONDAMOTORCYCLEBLACKGOLDWING2907/25/23STK125821
2002HONDAMOTORCYCLEBLACKMOPED2907/25/23STK125822
2006CHRYSLERSEBRINGWHITE2.7 IF2308/11/23STK125825
2009DODGECALIBERRED2.02308/11/23STK125835
1984HONDAMOTORCYCLEBLACKBURNT2908/26/23STK125923
2010FORDF-150RED5.44108/10/23STK126045
1981HONDAMOTORCYCLEBLACKMOTORCYCLE2907/25/23STK126054
1996HONDAMOTORCYCLEORANGEMOTORCYCLE2908/26/23STK126082
2005JEEPGRAND CHEROKEEGRAY3.75009/20/23STK126089
2008CHRYSLERTOWN & COUNTRYSILVER3.3 IF4708/29/23STK126095
2006DODGECHARGERGRAY5.7 IB2308/11/23STK126204
2008FORDESCAPEBLUE3.03708/16/23STK126236
2011FORDESCAPERED3.0 CF3708/16/23STK126246
2009FORDFLEXBLACK3.5 CD3708/16/23STK126252
2000FORDF-250GOLD6.8 CD3708/16/23STK126254
2009DODGECHARGERGRAY2.72308/11/23STK126291
2006CHEVROLETTRAILBLAZER EXTSILVER4.21709/21/23STK126362
2008CHRYSLER300SILVER3.52308/11/23STK126367
1999GMCSIERRASILVER4.82208/30/23STK126369
2005CHEVROLETTRAILBLAZERWHITE4.21709/21/23STK126377
2005PONTIACGRAND PRIXBLACK3.81209/06/23STK126380
2014CHEVROLETMALIBUWHITE2.5 IB1209/06/23STK126388
2007FORDF-150BLACK5.44108/10/23STK126391
1984OLDSMOBILECUTLASS SUPREMEBLACKSHELL1209/06/23STK126410
2012CHEVROLETCAMAROBLUE3.6 IB1209/06/23STK126411
2006FORDF-350RED5.4 CD3708/16/23STK126419
2014FORDESCAPEGREEN2.0 TURBO CD4108/10/23STK126420
2008CHRYSLERSEBRINGSILVER2.4*JMC2308/11/23STK126422
2005MERCURYMARINERGRAY3.04108/10/23STK126439
2012FORDESCAPEBLUE3.04508/25/23STK126440
2005FORDF-350WHITE5.44108/10/23STK126441
2002FORDWINDSTARBLUE3.84108/10/23STK126451
2015CHRYSLER200WHITE2.42308/11/23STK126454
2003FORDRANGERSILVER3.04108/10/23STK126466
2014CHEVROLETCRUZEGRAY1.4 TURBO IF909/01/23STK126474
1996FORDF-250GRAY7.5 IB4108/10/23STK126478
2001CHRYSLERSEBRINGSILVER2.72308/11/23STK126479
2003FORDEXPLORERBLUE4.04108/10/23STK126500
1998FORDF-150WHITE#4.64108/10/23STK126514
2008FORDEDGEWHITE3.54108/10/23STK126521
1995FORDRANGERGREEN2.34009/19/23STK126529
1997FORDEXPEDITIONRED5.44108/10/23STK126534
1994FORDF-150BLUE4.94108/10/23STK126545
2014FORDEXPEDITIONGRAY5.44108/10/23STK126565
2003FORDWINDSTARBLACK3.84108/10/23STK126568
2011FORDESCAPEGRAY3.0 CF4108/10/23STK126573
2008FORDEDGESILVER3.54108/10/23STK126582
1999FORDRANGERGREEN2.54108/10/23STK126588
1999FORDECONOLINETEAL4.23708/16/23STK126607
2007DODGERAM PICKUPWHITE4.74708/29/23STK126613
2007CHRYSLER300BLACK3.52308/11/23STK126678
2002CHRYSLERSEBRINGMAROON2.42308/11/23STK126679
2013DODGEAVENGERBLACK2.4 CD2308/11/23STK126686
2007DODGEMAGNUMWHITE3.52308/11/23STK126713
2009SATURNAURARED2.4 IF909/01/23STK126761
2008FORDF-150BLACK5.4 IF4508/25/23STK126765
2013CHRYSLER200GRAY3.6 IB2609/14/23STK126769
2001FORDEXPEDITIONWHITE5.43708/16/23STK126776
2006DODGEMAGNUMGRAY2.72609/14/23STK126779
2008CHRYSLERPACIFICASILVER4.0 CD2308/11/23STK126805
2001FORDEXPLORER SPORTBLACK4.04508/25/23STK126813
2005FORDESCAPEBLACK3.04508/25/23STK126814
2005FORDF-350GOLD6.84508/25/23STK126819
2004FORDF-150BLACK5.4 IF4508/25/23STK126828
2002FORDEXPLORERBLUE4.04508/25/23STK126829
2008FORDESCAPEBLACK3.0 IF3708/16/23STK126847
2003CHRYSLERSEBRINGBLUE2.72609/14/23STK126859
2005MERCURYMARINERRED3.03708/16/23STK126869
2004MERCURYMOUNTAINEERSILVER4.6 3708/16/23STK126879
2008LINCOLNNAVIGATORSILVER5.4 CF3708/16/23STK126887
2002FORDWINDSTARRED3.84508/25/23STK126896
1994FORDRANGERWHITE2.33708/16/23STK126900
2006FORDRANGERWHITE3.0 CD3708/16/23STK126906
2010FORDESCAPERED2.5 CD3708/16/23STK126908
2000FORDF-150WHITE4.63708/16/23STK126923
2006FORDESCAPESILVER3.0 CF3708/16/23STK126928
2011CHRYSLER200SILVER3.6 CD2609/14/23STK126935
2005FORDF-150SILVER5.43708/16/23STK126954
2011FORDTRANSIT CONNECTWHITE2.04208/23/23STK126956
2000FORDF-350BLUE5.42809/11/23STK126965
2008DODGECALIBERSILVER2.0 IB2508/24/23STK126971
2011FORDEDGESILVER3.54208/23/23STK126975
1997FORDF-150BLUE4.63708/16/23STK126978
2017CHEVROLETCRUZEORANGE1.4 TURBO CF1109/12/23STK126987
2012CHRYSLER200REDBURNT CF2508/24/23STK126994
2013CHEVROLETMALIBUBLACK2.41109/12/23STK126997
2013DODGEDARTSILVERBURNT IB2609/14/23STK126998
2014DODGECHARGERGRAYSHELL2609/14/23STK127000
2014CHEVROLETIMPALAWHITE2.51109/12/23STK127002
2013BUICKREGALSILVER2.01109/12/23STK127007
2007SATURNIONGRAY2.21109/12/23STK127010
2006CHEVROLETIMPALABLACK3.51109/12/23STK127011
2003FORDESCAPESILVER3.0 IB4208/23/23STK127016
2008DODGECHARGERGRAY3.52508/24/23STK127022
2009FORDESCAPEBLUE3.04208/23/23STK127023
2015CHRYSLER200BLACKBURNT IB2609/14/23STK127024
2010CHEVROLETMALIBUBROWN2.4408/31/23STK127027
2011FORDESCAPEGRAY2.54208/23/23STK127035
2009CHEVROLETMALIBUBLACK2.4408/31/23STK127047
2009DODGECALIBERORANGE2.02609/14/23STK127050
1998BUICKREGALBURGUNDY3.8 SUPERCHARGED408/31/23STK127053
2008FORDF-150BLACK5.4 IF4208/23/23STK127058
1998DODGEINTREPIDWHITE3.2 IF2508/24/23STK127059
2013CHRYSLER200TAN2.42609/14/23STK127062
2011DODGEGRAND CARAVANBLUE3.64809/08/23STK127068
2014CHRYSLER200BLACK3.6 CD2508/24/23STK127071
2013DODGEJOURNEYWHITE3.6 CD5308/24/23STK127072
2007FORDEDGEMAROON3.5 CD4208/23/23STK127073
1998DODGEDURANGORED5.2 IF4809/08/23STK127077
2003FORDESCAPEGRAY3.04208/23/23STK127079
2008DODGECALIBERTAN2.02508/24/23STK127080
2001FORDWINDSTARBLUE3.8 IF4208/23/23STK127085
2015JEEPPATRIOTBLACK2.4 IF5308/24/23STK127087
2000CHEVROLETSILVERADORED4.8 IF2208/30/23STK127090
2003PONTIACBONNEVILLEBLUE3.81009/19/23STK127093
2001BUICKLESABRETAN3.8109/07/23STK127096
2009PONTIACG6BLACK2.4109/07/23STK127097
2008JEEPCOMPASSBLACK2.45308/24/23STK127099
2013CHEVROLETSONICBLACK1.8109/07/23STK127103
2000FORDF-150SILVER5.4 IF4208/23/23STK127106
2002CHEVROLETCAVALIERRED2.2 IF808/30/23STK127108
2012NISSANVERSAGRAY1.8 IF5409/20/23STK127109
2011CHEVROLETHHRBLUE2.2 IF808/30/23STK127111
2005PONTIACVIBEGRAY#1.8808/30/23STK127112
2010PONTIACVIBEGRAY#2.4808/30/23STK127113
1998TOYOTACOROLLASILVER1.8 IF5409/20/23STK127115
2009FORDESCAPEBLACK#3.0 CD4208/23/23STK127119
2012FORDESCAPESILVER2.5 CD4208/23/23STK127120
2004PONTIACVIBEGRAY1.8 IF808/30/23STK127123
2014CHEVROLETSPARKWHITE1.2 IF808/30/23STK127124
1994FORDF-150WHITE5.04208/23/23STK127126
2010CHRYSLERTOWN & COUNTRYBLUE4.0 CD5308/24/23STK127134
2012DODGEGRAND CARAVANWHITE3.6 CD5308/24/23STK127135
2013CHEVROLETMALIBUBLACK2.5 CD608/29/23STK127136
2006JEEPGRAND CHEROKEEGOLD3.7 CD5308/24/23STK127137
2009CHEVROLETHHRWHITE2.2 CF808/30/23STK127140
2006CHRYSLERTOWN & COUNTRYSILVER3.8 CF5308/24/23STK127141
2007PONTIACG6BLACK3.5808/30/23STK127145
2009DODGEJOURNEYBLACK3.55308/24/23STK127146
2003CADILLACDEVILLESILVER4.6808/30/23STK127147
2003DODGERAM PICKUPBLUE4.75308/24/23STK127148
2011CHEVROLETMALIBURED2.4808/30/23STK127149
2010FORDFLEXBLUE3.54208/23/23STK127151
2010CHRYSLERTOWN & COUNTRYRED3.8 CF5308/24/23STK127161
1993CHEVROLETK1500WHITE5.7 CF2208/30/23STK127164
2010BUICKLACROSSERED3.0608/29/23STK127168
2004JEEPLIBERTYBLUE3.75308/24/23STK127169
2011FORDESCAPEBLUE2.54208/23/23STK127174
2009CHRYSLERTOWN & COUNTRYBLACK4.0 CD5308/24/23STK127181
2011JEEPPATRIOTWHITE2.45308/24/23STK127183
2007CADILLACDTSBLACK4.6808/30/23STK127184
2008FORDESCAPEGREEN3.04208/23/23STK127185
2004JEEPGRAND CHEROKEEWHITE4.05308/24/23STK127186
1988FORDF-150BLUE5.04208/23/23STK127189
2009DODGEJOURNEYRED3.55308/24/23STK127196
2011BUICKLUCERNEGRAY3.9 CF808/30/23STK127201
2020HONDAMOTORCYCLEREDMINIBIKE2908/26/23STK127206
2002HONDAMOTORCYCLEYELLOWMC2908/22/23STK127207
2006JEEPCOMMANDERBLACK4.75308/24/23STK127208
2015JEEPPATRIOTWHITE2.4 CD4708/29/23STK127210
2008CHRYSLERTOWN & COUNTRYSILVER3.8 CD4708/29/23STK127211
2005FORDF-150GRAY5.4 CD4508/25/23STK127212
2010FORDMUSTANGREDBURNT CF3409/07/23STK127213
2013CHRYSLER200BROWN2.42508/24/23STK127217
2005CHRYSLER300WHITE3.52609/14/23STK127219
2004BUICKRENDEZVOUSMAROON3.4808/30/23STK127221
2006DODGESTRATUSSILVER2.7 *JMC2508/24/23STK127226
2009DODGEAVENGERRED2.42508/24/23STK127232
2008CHRYSLER300WHITE#3.52508/24/23STK127233
2002DODGECARAVANGRAY#3.34708/29/23STK127239
2002DODGERAM PICKUPBURGUNDY4.74708/29/23STK127241
2011CHRYSLER200GRAY2.42508/24/23STK127244
2000JEEPGRAND CHEROKEERED4.04708/29/23STK127245
2006FORDF-150WHITE4.24508/25/23STK127249
1996DODGERAM PICKUPSILVER5.24708/29/23STK127250
2003JEEPLIBERTYBURGUNDY3.74708/29/23STK127255
2000CHRYSLERSEBRINGWHITEBURNT CF2508/24/23STK127259
2008VOLKSWAGENJETTABLACK2.5 CF5909/08/23STK127260
2008FORDF-150GRAY5.4 CD4508/25/23STK127263
2005CHRYSLER300CWHITE5.7 CD2609/14/23STK127264
2004FORDF-250SILVER6.0 IB4508/25/23STK127267
2005HONDAACCORDBLUE3.0 IB5909/08/23STK127268
2008BMW3 SERIESBLUE3.0 IB5909/08/23STK127269
2012CHEVROLETTRAVERSERED3.62208/30/23STK127274
2015CHEVROLETSONICBLACK1.4 TURBO808/30/23STK127275
2013CHEVROLETMALIBUBLUE2.5 IB408/31/23STK127276
2010CHEVROLETTRAVERSEBLUE3.6 IB2208/30/23STK127277
2009MERCURYMARINERBLACK2.5 CD4508/25/23STK127281
2014CHEVROLETEQUINOXBLUE3.6 CD2208/30/23STK127282
2008JEEPGRAND CHEROKEEGOLD3.7 CD4708/29/23STK127283
2007FORDF-150RED5.4 CF4208/23/23STK127286
2002DODGERAM PICKUPRED4.7 CF4708/29/23STK127287
2009DODGEAVENGERBLACK2.42508/24/23STK127290
2007FORDF-150MAROON5.4 IB4308/31/23STK127292
1999DODGEDURANGORED5.94708/29/23STK127295
2003CHEVROLETAVALANCHEBLACK5.3 CD2208/30/23STK127296
2001CHEVROLETSILVERADOGRAY6.0 CD2208/30/23STK127297
2009FORDEDGEGRAY3.5 CD4308/31/23STK127298
2008FORDESCAPECHAMPAGNE2.34308/31/23STK127300
2004DODGERAM PICKUPBLUE5.74708/29/23STK127305
2001DODGERAM PICKUPRED5.9 IB4708/29/23STK127307
2020MITSUBISHIMIRAGE G4GRAY1.2 IB6009/06/23STK127311
2004GMCSAVANAWHITE4.8 IB2208/30/23STK127315
2012FORDESCAPEBLUE2.54308/31/23STK127320
2001HONDACIVICSILVER1.7 CF6009/06/23STK127323
2006JEEPCOMMANDERSILVER5.74708/29/23STK127325
2003FORDF-150BLACK5.44308/31/23STK127326
2011GMCACADIAWHITE3.62208/30/23STK127328
1998DODGERAM PICKUPBLACK5.24708/29/23STK127329
1992CHRYSLERLEBARONGOLD3.0 IB2508/24/23STK127334
2014FORDESCAPEBLUE2.0 TURBO IB4308/31/23STK127335
1999GMCSIERRARED6.02208/30/23STK127336
2013JEEPPATRIOTGRAY2.44909/06/23STK127338
1998GMCSIERRARED5.71709/21/23STK127339
2010FORDF-150WHITE4.6 IB4308/31/23STK127345
2010CHRYSLERTOWN & COUNTRYWHITE4.0 IF5308/24/23STK127346
2009DODGENITROWHITE3.7 IF5308/24/23STK127348
2002BUICKCENTURYGRAY3.1 IF909/01/23STK127349
2004PORSCHECAYENNEGRAY#4.56009/06/23STK127354
1984BUICKRIVIERABLACK#5.0909/01/23STK127355
2010FORDEDGEBLACK3.54508/25/23STK127359
2012DODGEJOURNEYBLACK2.44708/29/23STK127365
2005MERCURYMARINERGRAY3.0 IB4308/31/23STK127366
2003GMCYUKONBLACK5.3 IB2208/30/23STK127367
2009SATURNAURAWHITE3.6608/29/23STK127368
2007PONTIACG6SILVER3.5608/29/23STK127369
2009FORDEDGEPURPLE3.54308/31/23STK127370
2008DODGERAM PICKUPSILVER4.74809/08/23STK127371
2004HONDAPILOTSILVER3.5 IF6009/06/23STK127374
2014CHEVROLETCRUZEBLACK1.4 TURBO IF608/29/23STK127375
2005CHEVROLETTRAILBLAZERBLUE4.2 IF2208/30/23STK127378
1990GMCSIERRABLACK5.7 IF2208/30/23STK127379
2003FORDECONOLINE WAGONBLACK5.4 CD4308/31/23STK127380
2011CHEVROLETMALIBUWHITE2.4 IF608/29/23STK127384
2006FORDF-150WHITE5.4 CD4308/31/23STK127389
2004PONTIACGRAND PRIXGRAY3.8 IF408/31/23STK127393
2022FORDBRONCO SPORTGRAYBURNT IB3609/07/23STK127396
2004CHEVROLETSILVERADOGREEN5.3 IF2109/15/23STK127399
2006SATURNVUESILVER2.22208/30/23STK127401
1989FORDF-SUPER DUTYWHITEUTILITY2808/30/23STK127402
2012DODGEJOURNEYGRAY3.65208/31/23STK127403
2008CADILLACCTSBLACK3.6608/29/23STK127404
2003FORDF-150WHITE4.24308/31/23STK127405
2009BUICKENCLAVERED3.62109/15/23STK127407
2010DODGEAVENGERGRAY2.42609/14/23STK127408
2009SATURNAURABLACK3.6408/31/23STK127409
2003CHEVROLETSUBURBANWHITE5.31809/01/23STK127410
2009FORDEDGEBLACK3.54308/31/23STK127412
2010CHEVROLETTRAVERSESILVER3.6 IF1809/01/23STK127413
2009FORDEDGEGRAY3.5 IF4308/31/23STK127415
2002CHEVROLETSILVERADOMAROON5.3 IF2208/30/23STK127416
2007DODGERAM PICKUPBLACK4.7 IF4809/08/23STK127417
2008GMCYUKONWHITE5.3 IF1809/01/23STK127419
2008JEEPPATRIOTBLUE2.4 IF5208/31/23STK127420
2011CHEVROLETCRUZEWHITE1.8 IF408/31/23STK127421
2010FORDEDGEGRAY3.5 IF4308/31/23STK127422
2001BUICKLESABREMAROON3.8 IF408/31/23STK127423
2000CHEVROLETMONTE CARLOBLACK3.8 IF608/29/23STK127424
2014CHEVROLETMALIBUWHITE2.5408/31/23STK127427
2001CHEVROLETTAHOEBLUE5.31809/01/23STK127428
2009CADILLACDTSBLACK4.6608/29/23STK127429
2008DODGENITROBLACK3.75208/31/23STK127430
2008CHEVROLETEXPRESSWHITE4.82208/30/23STK127432
2004CADILLACDEVILLEWHITE4.6408/31/23STK127433
2008CHRYSLERTOWN & COUNTRYTEAL3.85208/31/23STK127436
2006JEEPLIBERTYBLUE3.7 IF5208/31/23STK127438
2005GMCYUKON XLGOLD5.3 IF1809/01/23STK127439
2001FORDRANGERSILVER3.04308/31/23STK127441
2000FORDRANGERWHITE3.04308/31/23STK127442
2006BUICKLUCERNEGRAY3.8408/31/23STK127444
2005CHEVROLETIMPALAWHITE3.4408/31/23STK127445
2004FORDTAURUSWHITE3.03209/05/23STK127446
2017HYUNDAIVELOSTERWHITE1.65909/08/23STK127447
2011CHEVROLETAVEORED#1.6408/31/23STK127448
2011CHEVROLETTRAVERSEBLUE3.61809/01/23STK127451
2003PONTIACVIBESILVER1.8608/29/23STK127452
2001PONTIACGRAND AMBLUE3.4608/29/23STK127453
2006BUICKLACROSSEWHITE3.8608/29/23STK127455
2002FORDF-150WHITE5.44308/31/23STK127456
2003FORDF-150SILVER5.4 IF4409/12/23STK127459
2012CHEVROLETEQUINOXSILVER2.4 IF2208/30/23STK127460
2000GMCSAVANABLACK4.3 IF1809/01/23STK127461
2009CHEVROLETCOBALTBLACK2.2 IF608/29/23STK127463
2009NISSANALTIMAGRAY2.5 IF5409/20/23STK127465
2002BUICKPARK AVENUEWHITE3.8 IF608/29/23STK127466
2001DODGEDAKOTASILVER4.7 IF5208/31/23STK127467
2000GMCJIMMYRED4.3 IF1809/01/23STK127468
2003NISSANALTIMASILVER2.5 IF5409/20/23STK127470
2008CHEVROLETAVEORED1.6 IF608/29/23STK127471
1996FORDRANGERGRAY2.3 IF4508/25/23STK127472
2004CHEVROLETSILVERADOWHITE4.31809/01/23STK127473
2008JEEPPATRIOTBLACK2.45208/31/23STK127474
2004CHEVROLETSUBURBANBLUE5.3 IB 1809/01/23STK127476
1997FORDF-350WHITE5.82808/30/23STK127478
2004DODGERAM PICKUPRED#5.75208/31/23STK127479
2010JEEPPATRIOTRED2.45208/31/23STK127481
2005GMCYUKON XLGRAY5.3 IF1809/01/23STK127482
2000CHEVROLETBLAZERBLUE4.3 IF1809/01/23STK127483
1998DODGERAM PICKUPWHITE5.2 IF5208/31/23STK127484
1999CHEVROLETTAHOERED5.7 IF1809/01/23STK127485
2005FORDTAURUSBLUE3.0 IF3209/05/23STK127486
2007HONDAODYSSEYGRAY3.5 IF6208/31/23STK127487
2000GMCENVOYGRAY4.31809/01/23STK127488
2011CHRYSLER200WHITE2.4 IF2409/06/23STK127489
2007TOYOTACAMRY SOLARABLUE2.7 CD5809/12/23STK127491
2010MERCURYMILANBLACK3.0 CD3209/05/23STK127492
2005CHEVROLETTRAILBLAZER EXTGRAY4.21809/01/23STK127493
2006DODGEMAGNUMGRAY3.52409/06/23STK127494
2005BUICKTERRAZABLUE3.51809/01/23STK127495
2014CHEVROLETEQUINOXWHITE2.41809/01/23STK127496
2001FORDMUSTANGRED3.83209/05/23STK127498
2009PONTIACG3 WAVERED1.6808/30/23STK127499
2008CHEVROLETHHRRED2.4608/29/23STK127501
2001CHEVROLETBLAZERWHITE4.31809/01/23STK127502
2001CHEVROLETIMPALAWHITE3.4608/29/23STK127503
2003DODGENEONSILVER2.02409/06/23STK127505
2012CHEVROLETEQUINOXBLACK2.41509/19/23STK127506
2004SATURNIONSILVER2.2808/30/23STK127507
2011CHEVROLETHHRGRAY2.2 CF408/31/23STK127509
2012CHEVROLETEQUINOXRED2.4 CF1309/05/23STK127510
2004CHEVROLETBLAZERWHITE4.3 CF1309/05/23STK127511
1999JEEPGRAND CHEROKEERED4.0 CF5208/31/23STK127513
2007HONDAPILOTPURPLE3.5 CF5809/12/23STK127514
2002CHEVROLETMALIBUGOLD3.1 CF808/30/23STK127515
2007FORDFIVE HUNDREDSILVER3.0 CF3209/05/23STK127516
1994GMCSONOMABROWN4.31309/05/23STK127517
2005CHEVROLETCAVALIERBLACK2.2408/31/23STK127518
2001DODGEDURANGOSILVER5.95208/31/23STK127519
1997FORDF-150WHITE5.43609/07/23STK127520
2005FORDFOCUSSILVER2.03209/05/23STK127521
2007MERCURYMOUNTAINEERMAROON4.03609/07/23STK127522
2000FORDRANGERBLACK3.03609/07/23STK127523
1997FORDF-150GREEN4.63609/07/23STK127524
2012FORDFOCUSSILVER2.0 CF3209/05/23STK127525
2002LEXUSES 300GRAY3.0 CF6208/31/23STK127526
2005PONTIACG3 WAVETEAL1.6 CF1209/06/23STK127527
2003CHEVROLETIMPALASILVER3.8 CF1209/06/23STK127528
2012CHRYSLER200BLACK2.42409/06/23STK127529
2004PONTIACVIBEORANGE1.8408/31/23STK127530
2011CHEVROLETCRUZEWHITE1.4 TURBO1209/06/23STK127531
2001CHEVROLETCAVALIERORANGE2.41209/06/23STK127532
2006LEXUSRX 400HWHITE3.35609/15/23STK127534
2010NISSANROGUEWHITE2.56208/31/23STK127535
2009CHEVROLETMALIBUBLACK2.41209/06/23STK127536
2001FORDF-150MAROON5.44409/12/23STK127537
1994FORDF-350BLACK#7.32809/11/23STK127538
2014CHEVROLETEQUINOXGRAY2.4 CF1309/05/23STK127539
2015TOYOTACAMRYGRAY2.5 CF6208/31/23STK127541
2009FORDFOCUSRED2.0 CF3209/05/23STK127542
2011KIASOULSILVER1.6 IB6208/31/23STK127543
2004GMCSIERRABLACK5.3 IB1309/05/23STK127544
2014DODGEGRAND CARAVANBLACK3.65208/31/23STK127545
2009CHEVROLETMALIBUSILVER3.61209/06/23STK127546
2005HONDAODYSSEYBLUE3.56208/31/23STK127547
2004BMWX5GREEN3.06208/31/23STK127548
2005MERCURYGRAND MARQUISGRAY4.63209/05/23STK127549
2000CHRYSLERTOWN & COUNTRYWHITE3.85208/31/23STK127551
2008FORDECONOLINEBLACK4.63609/07/23STK127553
2008JEEPCOMPASSWHITE2.45208/31/23STK127555
1997MERCEDES-BENZC-CLASSBLACK2.86208/31/23STK127556
2008DODGEGRAND CARAVANBLACK3.85208/31/23STK127557
2007DODGEGRAND CARAVANBLUE3.85208/31/23STK127558
2010CHEVROLETMALIBUBLACK2.4808/30/23STK127560
2003GMCENVOY XLGOLD5.31309/05/23STK127561
2002FORDF-150BLACK5.43609/07/23STK127562
1985CADILLACFLEETWOOD BROUGHAMBLUE4.1909/01/23STK127563
1994FORDF-150BLACK4.93609/07/23STK127564
2010FORDESCAPEBLACK3.03609/07/23STK127565
2010CHRYSLERTOWN & COUNTRYRED4.05208/31/23STK127566
2001FORDTAURUSGOLD3.03209/05/23STK127567
2000TOYOTASIENNAGREEN3.06208/31/23STK127568
2005CHRYSLERSEBRINGBLUE2.72409/06/23STK127569
2005CHEVROLETMONTE CARLOWHITE3.41209/06/23STK127570
2007CADILLACSTSBURGUNDY3.61209/06/23STK127571
2008FORDFOCUSRED2.03209/05/23STK127572
2001FORDMUSTANGGRAY3.83209/05/23STK127573
2009FORDFUSIONWHITE3.03209/05/23STK127574
2003CHEVROLETTAHOERED5.31309/05/23STK127575
2001VOLKSWAGENNEW BEETLESILVER2.06208/31/23STK127576
2004HONDACIVICBLUE1.76208/31/23STK127577
2010MAZDAMAZDA3GRAY2.06208/31/23STK127579
2007HONDACIVICWHITE1.36208/31/23STK127580
2010GMCACADIARED3.61309/05/23STK127581
2002JEEPGRAND CHEROKEERED4.74708/29/23STK127582
1996CHEVROLETIMPALARED5.7909/01/23STK127583
1996FORDTHUNDERBIRDRED4.63209/05/23STK127584
1997HONDAACCORDGREEN2.26009/06/23STK127585
2009JEEPLIBERTYGREEN3.75009/20/23STK127586
2010SAAB9-3BLUE2.0 TURBO6208/31/23STK127589
2003HONDACIVICMAROON1.76208/31/23STK127590
2000CHEVROLETSILVERADOBLUE6.01309/05/23STK127591
2003BUICKRENDEZVOUSBROWN3.41209/06/23STK127592
2005SUBARUIMPREZABLUE2.56208/31/23STK127593
2005FORDEXPLORERWHITE4.03609/07/23STK127594
2007JEEPCOMMANDERSILVER4.75009/20/23STK127595
2009CHRYSLERTOWN & COUNTRYWHITE3.8 CF5109/14/23STK127596
2009VOLKSWAGENJETTAWHITE2.5 CF6208/31/23STK127597
2004CHEVROLETASTROWHITE4.3 CF1309/05/23STK127598
2004FORDTAURUSBLACK3.0 CF3409/07/23STK127599
2012GMCACADIABLACK3.6 CF1309/05/23STK127601
2011CHEVROLETEQUINOXSILVER2.4 CF1309/05/23STK127602
2004BUICKREGALSILVER3.8 CF1209/06/23STK127603
2003JEEPLIBERTYBLUE3.7 IB4909/06/23STK127604
2008SATURNVUEWHITE2.4 IB1309/05/23STK127605
2006LINCOLNZEPHYRBLUE3.03409/07/23STK127606
1983FORDMUSTANGRED#3.83409/07/23STK127607
2007BUICKLACROSSESILVER3.8909/01/23STK127608
2008DODGEAVENGERSILVER2.42409/06/23STK127610
2002GMCYUKON XLSILVER5.31309/05/23STK127611
1997BUICKLESABRESILVER3.8909/01/23STK127612
2008DODGEDAKOTARED4.74909/06/23STK127613
2007NISSANMURANOBROWN3.56009/06/23STK127615
2016CHRYSLER200MAROON2.4 CD2409/06/23STK127616
2014NISSANROGUEGRAY2.5 CD6109/01/23STK127618
2011HONDACR-VBLUE2.4 CD6109/01/23STK127619
2004JEEPLIBERTYGREEN3.74909/06/23STK127620
2005BUICKTERRAZAWHITE3.51309/05/23STK127621
2010LINCOLNMKZBLACK3.53509/13/23STK127622
1989LINCOLNTOWN CARGRAY5.03109/20/23STK127623
2011CHRYSLERTOWN & COUNTRYGRAY3.6 IB4909/06/23STK127624
2011DODGEJOURNEYRED2.4 IB4909/06/23STK127625
1993GMCSONOMARED2.81309/05/23STK127626
2003GMCSONOMABLUE4.31309/05/23STK127627
2007CHEVROLETEQUINOXSILVER3.41309/05/23STK127628
2009FORDFOCUSBLACK2.03409/07/23STK127629
2000TOYOTAAVALONTAN3.06109/01/23STK127630
2014KIAOPTIMAGRAY2.46109/01/23STK127631
1992CHEVROLETCAMAROBLUE5.0909/01/23STK127632
2010CHRYSLERSEBRINGSILVER2.42409/06/23STK127634
2008BUICKLACROSSEMAROON3.8 CF909/01/23STK127636
2000DODGEDAKOTAGREEN4.7 CF4909/06/23STK127637
1998CHEVROLETMALIBUTAN3.1909/01/23STK127638
2004FORDESCAPEGREEN3.03609/07/23STK127639
2016CHEVROLETTRAVERSESILVER3.6 CD1709/21/23STK127641
2005HONDAODYSSEYGRAY3.5 CD6109/01/23STK127642
2013KIASORENTOSILVER2.4 CD6109/01/23STK127643
2011FORDESCAPESILVER2.53609/07/23STK127644
2008SATURNVUEBLACK3.51609/07/23STK127645
2005CHEVROLETEQUINOXSILVER3.41909/13/23STK127646
2005CHEVROLETTRAILBLAZERSILVER4.21609/07/23STK127647
2013FORDEDGEBLACK3.53609/07/23STK127648
2013CHEVROLETEQUINOXBLACK2.41609/07/23STK127649
2012FORDFOCUSBLUE2.0 IF3409/07/23STK127651
2003CHEVROLETTRAILBLAZERGREEN4.21709/21/23STK127652
2004CHRYSLERSEBRINGPURPLE2.72409/06/23STK127653
2009CHEVROLETAVEO5RED1.6109/07/23STK127654
2006FORDFUSIONBLACK2.33209/05/23STK127655
2011CHEVROLETEQUINOXBROWN2.4 IF1609/07/23STK127658
2008FORDEDGEORANGE3.5 IF3609/07/23STK127659
2002FORDF-150WHITE5.4 IF3609/07/23STK127660
2005CHEVROLETAVALANCHESILVER5.31609/07/23STK127662
2001TOYOTACOROLLAWHITE1.85909/08/23STK127663
2010CHEVROLETEQUINOXBLACK2.41609/07/23STK127664
2009DODGEGRAND CARAVANMAROON3.34909/06/23STK127665
2010DODGECALIBERBLACK2.02409/06/23STK127666
2012DODGEJOURNEYBLACK#2.44909/06/23STK127667
2004HONDAACCORDSILVER2.45909/08/23STK127668
2006FORDEXPLORERBLACK4.03609/07/23STK127669
2005FORDF-350WHITE6.0 TURBO 3609/07/23STK127670
2012BUICKLACROSSESILVER3.61209/06/23STK127671
2007BMW5 SERIESWHITE3.05909/08/23STK127672
2007CHRYSLERTOWN & COUNTRYBLUE3.84909/06/23STK127673
2007HONDAFITRED1.5 IF5909/08/23STK127674
2001CHEVROLETSILVERADOGOLD5.31609/07/23STK127675
2014BUICKLACROSSEWHITEBURNT IF909/01/23STK127677
2004PONTIACGRAND AMSILVER3.4 IF909/01/23STK127678
2012CADILLACCTSWHITE3.0909/01/23STK127679
1998GMCSIERRABLACK#7.41609/07/23STK127680
2013BUICKLACROSSEBLACK3.6109/07/23STK127681
1994TOYOTAPICKUPBLACK2.45909/08/23STK127682
2010DODGEAVENGERBLACK2.42409/06/23STK127683
2002JEEPLIBERTYBLUE3.74909/06/23STK127684
2000JEEPGRAND CHEROKEEBROWN#4.04909/06/23STK127685
2006CHEVROLETIMPALABLACK#3.5109/07/23STK127686
2011CHEVROLETIMPALABLACK#3.5109/07/23STK127687
2010CHRYSLERTOWN & COUNTRYMAROON#4.04909/06/23STK127688
1996DODGEDAKOTAWHITE3.9 IF4909/06/23STK127691
1999CHEVROLETSUBURBANBLUE5.7 IF1609/07/23STK127693
2018FORDECOSPORTGRAY2.0 IF4009/19/23STK127694
2010NISSANROGUEBLACK2.5 IF5909/08/23STK127695
1997JAGUARXJ6BLACK4.0 IF5909/08/23STK127696
2016KIASOULGRAY1.66109/01/23STK127697
2007FORDFUSIONSILVER3.03409/07/23STK127698
2010FORDFUSIONBLACK2.53409/07/23STK127699
2003CHEVROLETSILVERADOYELLOW6.01609/07/23STK127700
2007CHEVROLETMONTE CARLOBLACK3.5109/07/23STK127702
2004CHEVROLETEXPRESSWHITE5.31609/07/23STK127703
2005PONTIACVIBEBLUE1.8 IF109/07/23STK127704
2005HONDAACCORDSILVER2.4 IF6109/01/23STK127705
2002BUICKRENDEZVOUSMAROON3.4 IF109/07/23STK127706
2011CHEVROLETCRUZEBLUE1.8 IF109/07/23STK127707
2010HYUNDAIELANTRAWHITE2.06109/01/23STK127709
2003CHEVROLETTAHOEBLACK5.31609/07/23STK127710
2009JEEPCOMPASSBLUEBURNT IF4909/06/23STK127712
2014MAZDACX-9GRAY3.7 IF6109/01/23STK127713
2008FORDFOCUSWHITE2.0 IF3409/07/23STK127714
2005CHEVROLETMALIBUSILVER3.4909/01/23STK127715
2005CHEVROLETSUBURBANWHITE5.31609/07/23STK127716
2006JEEPLIBERTYBLUE3.74809/08/23STK127717
2013KIASOULBLACK1.65809/12/23STK127718
2008FORDESCAPEBLUE3.04009/19/23STK127719
2010FORDFLEXBLUE3.53909/22/23STK127720
2004GMCENVOY XLGREEN4.21609/07/23STK127721
2006GMCENVOYGOLD4.21609/07/23STK127723
2006FORDCROWN VICTORIABLUE4.63409/07/23STK127725
2009MAZDACX-9SILVER3.76109/01/23STK127726
2000FORDF-150WHITE4.24009/19/23STK127727
2010CHEVROLETTRAVERSESILVER3.61609/07/23STK127728
2001FORDF-150WHITE5.44009/19/23STK127729
2007PONTIACTORRENTGOLD3.41409/08/23STK127730
2009BMWX5GRAY3.0 CD6109/01/23STK127731
2008FORDTAURUS XBLACK3.5 CD3409/07/23STK127733
2003GMCSIERRABLACK6.0 CD1609/07/23STK127734
2003BUICKLESABRESILVER3.8109/07/23STK127735
2003CHEVROLETMALIBUBLUE3.1109/07/23STK127736
2009CHEVROLETCOBALTGRAY2.2408/31/23STK127737
2004CHEVROLETTRAILBLAZERGRAY4.21409/08/23STK127738
2003DODGERAM VANMAROON5.24809/08/23STK127739
2001JAGUARXJRBLACK4.0 CUPERCHARGED6109/01/23STK127740
2007LINCOLNMKZRED3.53409/07/23STK127742
1994CHRYSLERCONCORDEPURPLE3.52409/06/23STK127743
2002TOYOTAHIGHLANDERGOLD3.0 IF6109/01/23STK127745
2007CHEVROLETSILVERADOBLACK5.3 IF1409/08/23STK127746
2010FORDFUSIONRED3.03409/07/23STK127748
2011FORDFUSIONBLUE2.5 IF3409/07/23STK127749
2005HONDAACCORDSILVER2.4 IF6109/01/23STK127750
2000GMCSIERRAGOLD5.31409/08/23STK127753
2012DODGEJOURNEYBLACK2.44809/08/23STK127754
2007CHEVROLETMALIBU MAXXBLACK3.5909/01/23STK127756
2012VOLKSWAGENEOSSILVER2.0 TURBO6109/01/23STK127757
2006NISSANALTIMABLUE2.56208/31/23STK127758
2003CHEVROLETIMPALABROWN3.4909/01/23STK127759
2008FORDTAURUSRED3.53409/07/23STK127760
2006CADILLACSRXWHITE4.61409/08/23STK127761
2012CHEVROLETTRAVERSEWHITE3.61409/08/23STK127762
2007SATURNAURABLUE3.61109/12/23STK127763
2009KIASPECTRABLACK2.05809/12/23STK127764
2003FORDTAURUSSILVER3.03209/05/23STK127765
2002FORDF-350WHITE5.44409/12/23STK127766
1995CHEVROLETLUMINATAN3.11109/12/23STK127767
2008BUICKENCLAVEBROWN3.61409/08/23STK127768
2012CHEVROLETMALIBUBLACK#2.41109/12/23STK127769
2007CHEVROLETMALIBU MAXXSILVER3.91109/12/23STK127770
2003FORDCROWN VICTORIAGRAY4.63209/05/23STK127771
2010CHEVROLETEQUINOXMAROON2.41409/08/23STK127772
2008DODGECHARGERBLACK2.72409/06/23STK127773
2001MITSUBISHIMIRAGEBLACK1.56109/01/23STK127774
2004FORDEXPLORER SPORT TRACSILVER4.04409/12/23STK127775
2008DODGEAVENGERBLACK2.42609/14/23STK127776
1997MERCURYGRAND MARQUISGREEN4.63409/07/23STK127777
2002GMCYUKON XLWHITE6.01409/08/23STK127778
2010FORDFUSIONBLACK2.53209/05/23STK127779
2009DODGERAM PICKUPWHITE5.7 IF4809/08/23STK127780
1998OLDSMOBILESILHOUETTEWHITE3.4 IF1409/08/23STK127782
1997FORDF-150RED4.6 IF3609/07/23STK127783
1992GMCSIERRAWHITE5.7 IF1409/08/23STK127784
2010BUICKLACROSSEBLUE3.0 IF909/01/23STK127785
2003MAZDATRIBUTESILVER3.0 IF5809/12/23STK127786
2010FORDFUSIONGRAY3.5 IF3409/07/23STK127787
2008BUICKLACROSSEBLUE3.81109/12/23STK127788
2006FORDF-150MAROON5.44409/12/23STK127789
2002CHRYSLERTOWN & COUNTRYBLUE3.34809/08/23STK127790
2010NISSANMURANOBLACK3.55809/12/23STK127791
2008JEEPCOMPASSRED2.44809/08/23STK127792
2005VOLVOS40BLUE2.45809/12/23STK127793
2003CHRYSLERTOWN & COUNTRYSILVER3.84809/08/23STK127794
2001CHEVROLETTAHOEGREEN#5.31409/08/23STK127795
2011CHEVROLETMALIBUBLACK#2.41209/06/23STK127796
2009FORDTAURUSWHITE#3.53309/11/23STK127797
1998LINCOLNCONTINENTALBLUE#4.63309/11/23STK127798
2009FORDFLEXRED3.5 CD4409/12/23STK127799
2005BMWX3GRAY3.0 CD6009/06/23STK127800
2009FORDFOCUSSILVER#2.0 CD3309/11/23STK127801
2010JEEPLIBERTYBLACK3.7 CD4809/08/23STK127802
2010VOLKSWAGENCCBLACK2.0 TURBO CD5909/08/23STK127803
2005MERCEDES-BENZC-CLASSBLUE1.8 SUPERCHARGE CD5909/08/23STK127804
2007CHEVROLETTRAILBLAZERGRAY4.2 CD1409/08/23STK127805
2011NISSANALTIMAWHITE2.5 CD6009/06/23STK127806
2009DODGECALIBERGOLD2.02409/06/23STK127807
2015DODGEGRAND CARAVANGOLD3.64809/08/23STK127808
1989CHEVROLETK1500BLACK5.01409/08/23STK127809
1997MERCURYGRAND MARQUISBLACK4.63309/11/23STK127810
2012MAZDAMAZDA3BLACK2.06009/06/23STK127811
2011KIASORENTOPURPLE3.56009/06/23STK127812
2000CHEVROLETEXPRESSWHITE#5.71409/08/23STK127813
2007HONDAFITBLUE#1.56009/06/23STK127814
2008HONDAPILOTGRAY3.5 CF6009/06/23STK127815
2018FORDFOCUSBLUE2.0 CF3309/11/23STK127816
2001DODGERAM PICKUPSILVER3.9 CF4809/08/23STK127817
2004HONDAACCORDGRAY2.4 IF5909/08/23STK127818
1996CHEVROLETC1500BLACK5.72009/12/23STK127819
2012BUICKVERANOBLACK2.41009/19/23STK127820
2001FORDMUSTANGBLUE3.83309/11/23STK127821
2001TOYOTAAVALONSILVER3.06109/01/23STK127822
2009CHRYSLERSEBRINGBLUE2.4 CF2409/06/23STK127823
2005CHEVROLETEQUINOXBLACK3.4 CF1409/08/23STK127824
2009MERCURYMARINERSILVER2.5 CF4409/12/23STK127825
2007FORDFOCUSGRAY2.0 CF3309/11/23STK127826
2004CHEVROLETEXPRESSWHITE6.0 2009/12/23STK127828
2009KIARIOSILVER#1.65909/08/23STK127829
2004LINCOLNLSSILVER#3.93309/11/23STK127830
2012FORDFUSIONGRAY3.03309/11/23STK127831
2010GMCACADIARED3.61609/07/23STK127832
2008CHRYSLER300WHITE#3.52409/06/23STK127834
2009MERCURYMILANBLACK2.33309/11/23STK127835
2011GMCTERRAINWHITE3.02009/12/23STK127838
2001NISSANMAXIMABLUE3.06009/06/23STK127840
2004HYUNDAISANTA FEBLUE2.75809/12/23STK127841
1999CHRYSLERSEBRINGGOLD2.52409/06/23STK127842
2011CHEVROLETIMPALABLACK3.5209/08/23STK127843
1999CHEVROLETCAVALIERRED2.2 CF209/08/23STK127845
2003CHEVROLETAVALANCHEBLACK5.3 CF1409/08/23STK127846
2009KIASPECTRABLACK2.0 CF5809/12/23STK127847
1990LINCOLNMARK VIIRED5.0 CF3409/07/23STK127848
2002LINCOLNTOWN CARTAN4.63309/11/23STK127850
2006MERCEDES-BENZS-CLASSGRAY3.76009/06/23STK127851
2011CHEVROLETEQUINOXBLACK2.42009/12/23STK127853
2008CADILLACCTSRED3.6209/08/23STK127854
2004MAZDARX-8YELLOW1.35909/08/23STK127855
2002HONDACR-VCHAMPAGNE2.46009/06/23STK127856
1994DODGEDAKOTABLUE5.24809/08/23STK127857
2007FORDEXPLORERBLACK4.04409/12/23STK127860
1992SUBARULEGACYBROWN2.26009/06/23STK127861
2004DODGERAM PICKUPRED5.74909/06/23STK127862
2005BUICKTERRAZASILVER3.52009/12/23STK127863
1997GMCSAVANAGRAY5.72009/12/23STK127864
2011CHEVROLETEQUINOXWHITE3.02009/12/23STK127865
2004CHEVROLETMALIBUWHITE2.2209/08/23STK127866
2011CHRYSLER200SILVER2.42609/14/23STK127867
2009GMCACADIATAN3.62009/12/23STK127868
2005CHEVROLETIMPALAWHITE#3.41209/06/23STK127869
2007LINCOLNTOWN CARTAN#4.63309/11/23STK127870
2004CADILLACESCALADE EXTWHITE6.01409/08/23STK127871
2004DODGERAM PICKUPSILVER5.74909/06/23STK127872
2002LEXUSRX 300WHITE#3.05909/08/23STK127873
2007CHEVROLETIMPALASILVER#3.5209/08/23STK127874
2002CHEVROLETMONTE CARLORED3.8209/08/23STK127875
2011KIASORENTOGRAY2.45709/13/23STK127876
2005CHEVROLETAVALANCHEWHITE#5.32009/12/23STK127877
2006CHRYSLERPACIFICABLUE#3.52409/06/23STK127878
2014FORDFOCUSSILVER2.03309/11/23STK127879
2006CHRYSLERTOWN & COUNTRYSILVER3.35109/14/23STK127880
2004AUDIA8BLACK4.26009/06/23STK127881
2002DODGERAM VANWHITE5.24809/08/23STK127882
2013SUBARUOUTBACKBLACK2.55909/08/23STK127883
2011DODGECALIBERWHITE#2.02609/14/23STK127884
2000FORDF-150TAN4.64409/12/23STK127885
2005PONTIACGRAND PRIXGOLD3.8209/08/23STK127886
1998OLDSMOBILEINTRIGUETAN#3.81209/06/23STK127887
2004MERCURYMOUNTAINEERBLACK4.64409/12/23STK127888
1998GMCSAVANARED5.72009/12/23STK127889
1999PONTIACSUNFIREBLACK2.4209/08/23STK127890
2008CHEVROLETCOBALTBLUE2.2209/08/23STK127891
2008FORDECONOLINEWHITE4.64409/12/23STK127892
2005CHEVROLETSILVERADORED5.32009/12/23STK127893
2012DODGEAVENGERORANGE2.42609/14/23STK127894
2008GMCACADIASILVERNO DT2009/12/23STK127895
1998PONTIACFIREBIRDBLACK3.8209/08/23STK127896
2010MITSUBISHILANCERWHITE2.45809/12/23STK127899
2009FORDFUSIONBLACK3.03309/11/23STK127901
2010DODGECALIBERRED2.02609/14/23STK127904
2011CHEVROLETMALIBUWHITE2.4209/08/23STK127905
2004KIASORENTORED3.56009/06/23STK127906
2010FORDF-150BLACK5.44409/12/23STK127907
2007MERCURYMONTEGORED3.03309/11/23STK127909
2008CHEVROLETEQUINOXWHITE3.42009/12/23STK127910
2009CHRYSLERTOWN & COUNTRYWHITE3.85109/14/23STK127911
2011CHEVROLETIMPALAGOLD3.5209/08/23STK127912
2006CHEVROLETIMPALASILVER3.5209/08/23STK127913
2008SATURNASTRABLACK1.8209/08/23STK127914
2006FORDECONOLINEBLACK5.44409/12/23STK127915
2008DODGERAM PICKUPSILVER5.7 IB4909/06/23STK127917
2012DODGEJOURNEYGRAY3.6 IB5109/14/23STK127918
2013CHEVROLETEQUINOXSILVER2.4 IB2009/12/23STK127919
2004CHEVROLETEXPRESSWHITE4.32009/12/23STK127920
2007FORDF-150MAROON5.4 CD4409/12/23STK127921
2006CHEVROLETTRAILBLAZERSILVER4.2 CD1909/13/23STK127922
2004DODGESPRINTER 2500GRAY#2.7 TURBO2809/11/23STK127924
2003GMCENVOYSILVER4.21909/13/23STK127926
1993CHEVROLETG20BURGUNDY5.71909/13/23STK127927
2001FORDTAURUSWHITE3.03309/11/23STK127928
1993MAZDAPROTEGEGREEN1.85709/13/23STK127932
2000PONTIACMONTANABLUE3.41909/13/23STK127929
2009MERCURYMARINERGRAY3.04409/12/23STK127930
2007JEEPCOMPASSRED2.45109/14/23STK127931
2003PONTIACGRAND PRIXBROWN3.1109/07/23STK127933
2007CHRYSLERTOWN & COUNTRYBLUE3.85109/14/23STK127935
2010FORDFUSIONWHITE2.5 3309/11/23STK127937
2019FORDECOSPORTWHITE2.0 IB4409/12/23STK127941
2014FORDFUSIONBLACK2.5 IB3309/11/23STK127943
1997FORDF-250MAROON5.4 IB4409/12/23STK127944
2007FORDF-150BLACK4.6 4409/12/23STK127945
2011CHEVROLETTRAVERSEMAROON3.6 CF1909/13/23STK127946
2006CADILLACSRXWHITE3.6 CF1909/13/23STK127947
2004JEEPGRAND CHEROKEEBROWN4.7 *JMC4809/08/23STK127949
2001HONDAACCORDGRAY3.0 IF5409/20/23STK127950
2008BUICKENCLAVEBROWN3.6 IF1909/13/23STK127952
2006FORDFUSIONBLUE3.0 IF3109/20/23STK127953
2010JEEPCOMMANDERBLACK3.7 IF5109/14/23STK127954
2012SCIONTCYELLOW2.5 CD5709/13/23STK127958
2009SUBARUIMPREZABLACK2.5 CD5709/13/23STK127959
2016FORDFIESTABLACK1.6 CD3509/13/23STK127960
2006MAZDARX-8RED1.3 TURBO CD5709/13/23STK127961
2010FORDFUSIONWHITE2.53109/20/23STK127962
2008JEEPGRAND CHEROKEEGREEN#4.75109/14/23STK127964
2006CHEVROLETHHRBLUE2.2 IF309/21/23STK127965
2013FORDFOCUSWHITE2.0 IF3509/13/23STK127966
2011FORDFOCUSRED2.0 IF3509/13/23STK127967
2007FORDF-250WHITE5.4 IF3809/14/23STK127968
2007MERCEDES-BENZR-CLASSSILVER3.55709/13/23STK127969
1999CHEVROLETSILVERADOWHITE4.8 IF1909/13/23STK127972
2003FORDTAURUSWHITE3.0 IF3509/13/23STK127973
2014VOLKSWAGENJETTAGRAY2.0 TURBO IB5709/13/23STK127976
2013NISSANALTIMA2.5 IB5709/13/23STK127977
2006HONDAACCORDGOLD3.0 HYBRID CD5609/15/23STK127978
2006FORDEXPLORERMAROON4.03809/14/23STK127979
1999MERCURYGRAND MARQUISSILVER4.63509/13/23STK127980
2010CHRYSLERTOWN & COUNTRYWHITE4.0 IB5109/14/23STK127981
1998CHEVROLETK1500GREEN5.7 IF1909/13/23STK127982
2001JEEPWRANGLERGRAY4.0 IF5109/14/23STK127983
2007PONTIACGRAND PRIXBROWN3.8 CUPERCHARGED IF309/21/23STK127985
1997MERCEDES-BENZS-CLASSBLACK5.05709/13/23STK127987
2001DODGEDAKOTABLUE#4.75109/14/23STK127988
2012CHEVROLETEQUINOXTAN2.41909/13/23STK127989
2012FORDFOCUSWHITE2.03509/13/23STK127991
2005GMCYUKONBLACK5.31909/13/23STK127993
2016FORDFOCUSGRAY2.03509/13/23STK127994
2009BUICKENCLAVEWHITE3.61909/13/23STK127995
2012RAMC/VWHITE3.6 *JMC5109/14/23STK127996
2009HONDAACCORDBLUE2.4 *JMC5709/13/23STK127997
2008JEEPPATRIOTORANGE2.4 5109/14/23STK127998
2008JEEPCOMPASSBLACK2.45109/14/23STK127999
2001FORDF-150RED4.63809/14/23STK128000
2012CHEVROLETMALIBUSILVER2.4309/21/23STK128001
2008FORDFOCUSRED2.03509/13/23STK128002
2008FORDTAURUSBLACK3.53509/13/23STK128003
2003CHEVROLETBLAZERWHITE#4.31909/13/23STK128004
2007CHEVROLETIMPALABROWN#3.5309/21/23STK128005
2007PONTIACGRAND PRIXWHITE3.8309/21/23STK128006
2012JEEPPATRIOTRED2.0 IF5109/14/23STK128007
2003CHEVROLETMONTE CARLORED3.8 IF309/21/23STK128008
1985MERCEDES-BENZ380GOLD385SE5709/13/23STK128009
2014FORDFOCUSSILVER2.0 IF3509/13/23STK128010
2002LAND ROVERFREELANDERSILVER2.5 IF5709/13/23STK128011
2009TOYOTASIENNABLACK3.5 IF5709/13/23STK128012
2009PONTIACTORRENTMAROON3.4 IF1909/13/23STK128013
2002TOYOTACELICASILVER1.85709/13/23STK128014
2004PONTIACGRAND AMSILVER#2.2309/21/23STK128016
2002FORDEXPLORERSILVER#4.63809/14/23STK128017
2016FORDFOCUSRED#2.03509/13/23STK128018
2011CHEVROLETEQUINOXBLUE#2.41909/13/23STK128019
2013LINCOLNMKSSILVER3.7 CD3509/13/23STK128020
2007FORDEXPEDITIONWHITE5.4 CD3809/14/23STK128022
1996GMCSAVANABLUE5.02109/15/23STK128023
1998FORDRANGERGRAY2.5 IF3809/14/23STK128024
2009FORDMUSTANGSILVER4.0 IF3509/13/23STK128027
2006SATURNVUEBLACK#3.52109/15/23STK128028
1999GMCYUKONGOLD5.7 IB2109/15/23STK128030
2013CHEVROLETCRUZESILVER#1.4 TURBO 1009/19/23STK128032
2007TOYOTACOROLLARED1.85609/15/23STK128035
2000HONDAODYSSEYGREEN3.56409/21/23STK128034
2006CHEVROLETTRAILBLAZER EXTGREEN4.2 IB2109/15/23STK128038
2002GMCYUKON XLWHITE5.3 IB2109/15/23STK128039
1998LINCOLNNAVIGATORGOLD5.43809/14/23STK128040
2005TOYOTACAMRYSILVER2.45609/15/23STK128042
2010CHEVROLETEQUINOXBROWN2.4 IF2109/15/23STK128043
2002FORDEXPEDITIONBLACK4.6 IF3809/14/23STK128044
2001FORDMUSTANGWHITE3.8 IF3509/13/23STK128046
2006LINCOLNZEPHYRBLACK#3.03509/13/23STK128047
2008SATURNAURABROWN#3.5309/21/23STK128048
1993FORDRANGERGREEN#4.03809/14/23STK128049
2010CHEVROLETIMPALAWHITE#3.51009/19/23STK128050
2007HYUNDAISONATABLUE3.35609/15/23STK128051
1997FORDE-350 WAGONBLUE5.43809/14/23STK128052
2012CHEVROLETTRAVERSEWHITE#3.62109/15/23STK128053
1994TOYOTALAND CRUISERBLACK#4.56409/21/23STK128054
2005FORDEXPLORERWHITE4.03809/14/23STK128055
2002NISSANXTERRABLACK3.3 IB5609/15/23STK128056
2008HYUNDAIELANTRASILVER2.05609/15/23STK128058
2003SATURNL SERIESWHITE#2.2509/20/23STK128059
2004NISSANMAXIMABLACK#3.55609/15/23STK128060
2006SATURNIONBLACK#2.2509/20/23STK128061
2008MERCURYMOUNTAINEERWHITE#4.03809/14/23STK128062
1999MERCURYSABLEWHITE#3.03509/13/23STK128063
2011CHEVROLETSILVERADOBLACK6.0 CD2109/15/23STK128064
2013CHRYSLER200GRAY3.6 CD2709/21/23STK128065
2010CHEVROLETEQUINOXBLUE2.4 CD2109/15/23STK128066
2011CADILLACSRXWHITE3.02109/15/23STK128067
2009FORDFUSIONWHITE2.33509/13/23STK128068
2005SCIONXBGRAY#1.55609/15/23STK128069
2011JEEPPATRIOTBROWN#2.44609/15/23STK128070
2009DODGECALIBERBLUE2.02709/21/23STK128071
2003MERCURYSABLESILVER3.03009/15/23STK128072
1998FORDEXPEDITIONGOLD4.6 IB3909/22/23STK128074
2009SCIONXBWHITE2.4 IF5709/13/23STK128075
1999CHEVROLETSUBURBANWHITE7.4 IF2109/15/23STK128076
2014NISSANALTIMAGRAY2.5 IF5709/13/23STK128078
2006HONDAACCORDGRAY2.45709/13/23STK128079
2002CHEVROLETPRIZMGOLD1.81009/19/23STK128081
2002FORDRANGERRED4.03809/14/23STK128082
2003CADILLACCTSTAN3.2509/20/23STK128083
2006JEEPGRAND CHEROKEEGRAY3.74609/15/23STK128084
2005JEEPLIBERTYWHITE3.75109/14/23STK128085
2004PONTIACGRAND PRIXSILVER3.8 SUPERCHARGED1109/12/23STK128086
1997CHEVROLETASTROGREEN4.32109/15/23STK128087
2002FORDECONOLINERED5.43809/14/23STK128088
2000NISSANMAXIMAGOLD3.0 IF5809/12/23STK128089
2003GMCSIERRAGREEN4.3 IF2109/15/23STK128090
2006FORDF-150BLACK4.6 IF3809/14/23STK128091
2016LAND ROVERLR4BLACKBURNT CF5809/12/23STK128092
2007FORDF-150WHITE5.4 CF3809/14/23STK128093
2014GMCTERRAINRED2.4 CF2109/15/23STK128094
2006FORDF-150WHITE5.43809/14/23STK128096
2007FORDF-150GREEN4.6 IB3809/14/23STK128097
2010DODGEGRAND CARAVANWHITE3.3 IB4609/15/23STK128098
2003FORDFOCUSBLACK2.03009/15/23STK128099
2018CHEVROLETEXPRESSWHITEBURNT CD2109/15/23STK128101
2009BUICKLUCERNEWHITE4.6 CD509/20/23STK128102
2001HONDACIVICBLACK1.7 CD5809/12/23STK128103
2004GMCSAVANAWHITE6.02809/11/23STK128104
2010CHEVROLETMALIBUBLUE2.4509/20/23STK128105
2011BUICKENCLAVEWHITE3.61909/13/23STK128106
2016CHEVROLETMALIBU LIMITEDWHITE2.5509/20/23STK128107
2018NISSANALTIMABLACK2.55609/15/23STK128108
2005GMCSIERRABLACK5.32009/12/23STK128109
2000SUBARUOUTBACKWHITE2.55609/15/23STK128110
2016FORDFUSIONBLACK2.53009/15/23STK128111
2012GMCACADIAWHITE3.62109/15/23STK128113
2011GMCTERRAINWHITE2.41909/13/23STK128114
2003AUDIA4GRAY1.8 TURBO CF5609/15/23STK128115
2002CHRYSLERPT CRUISERSILVER2.4 CF2709/21/23STK128116
2007DODGEDAKOTAWHITE4.7 CF5109/14/23STK128117
2012FORDFIESTABLUE1.6 CF3009/15/23STK128118
1978CHRYSLERNEW YORKERYELLOW4002609/14/23STK128119
2005FORDFREESTARGRAY3.94009/19/23STK128120
2017CHEVROLETCRUZEWHITE1.4 TURBO509/20/23STK128121
2008MERCEDES-BENZM-CLASSSILVER3.0 TURBO CD5609/15/23STK128122
2004FORDF-250SILVER6.0 TURBO CD4009/19/23STK128123
2013HONDACIVICBLACK1.8 CD5609/15/23STK128124
2002CHEVROLETS10RED4.32009/12/23STK128125
2014CHEVROLETCRUZEBLUE1.4 TURBO509/20/23STK128126
2013FORDFOCUSBLACK2.0 CF3009/15/23STK128128
1995CHEVROLETSUBURBANBROWN5.71509/19/23STK128129
2006FORDFIVE HUNDREDBLACK3.03009/15/23STK128132
2004PONTIACGRAND PRIXGREEN3.8 SUPERCHARGED1109/12/23STK128133
2000MERCURYSABLEWHITE3.03009/15/23STK128134
2014KIASOULWHITE2.0 CL5609/15/23STK128135
2018FORDFUSIONRED1.5 TURBO3009/15/23STK128136
1999DODGERAM PICKUPRED8.04609/15/23STK128137
1998MERCEDES-BENZS-CLASSBLACK4.25609/15/23STK128138
2010HONDAFITTEAL1.55809/12/23STK128140
2009DODGECALIBERWHITE2.02709/21/23STK128141
2010FORDFLEXSILVER3.54009/19/23STK128142
2012CHEVROLETIMPALASILVER3.6709/22/23STK128143
1993CHEVROLETCAMAROBLACK5.7509/20/23STK128144
2001BUICKLESABREBROWN3.8309/21/23STK128145
2002CHEVROLETSILVERADOGRAY4.31509/19/23STK128146
2004BUICKPARK AVENUEBLACK3.8 SUPERCHARGED509/20/23STK128147
2009FORDFOCUSBLACK2.03009/15/23STK128148
2012MAZDAMAZDA3GRAY2.05809/12/23STK128149
2008JEEPCOMMANDERMAROON5.74609/15/23STK128150
2002TOYOTACAMRYSILVER3.05809/12/23STK128151
2001PONTIACGRAND PRIXSILVER#3.81109/12/23STK128152
2002DODGEDURANGOGRAY#4.74609/15/23STK128153
1998FORDESCORTGOLD2.03009/15/23STK128154
2006MERCEDES-BENZC-CLASSBLACK3.05809/12/23STK128155
2008AUDIA6WHITE3.2 CD5609/15/23STK128158
2008TOYOTACAMRYGOLD2.4 CD5809/12/23STK128159
2009PONTIACG6SILVER3.51109/12/23STK128160
2010CADILLACSRXSILVER#3.01509/19/23STK128161
2007FORDCROWN VICTORIABLUE#4.63009/15/23STK128162
2008CHRYSLERTOWN & COUNTRYTEAL#3.34609/15/23STK128163
2003OLDSMOBILEBRAVADAGREEN#4.21509/19/23STK128164
2008MERCURYSABLESILVER3.53009/15/23STK128166
2001CHEVROLETSILVERADOBLUE5.31509/19/23STK128167
2009CHEVROLETUPLANDERTAN3.92009/12/23STK128168
2005CHEVROLETEQUINOXMAROON3.41509/19/23STK128169
2003CHEVROLETSILVERADORED6.01509/19/23STK128170
2003FORDMUSTANGBLUE4.63009/15/23STK128171
2005CHEVROLETTRAILBLAZER EXTSILVER4.21509/19/23STK128172
2009SATURNAURABLACK2.4509/20/23STK128174
2009DODGEGRAND CARAVANBLACK3.34609/15/23STK128175
2000TOYOTACAMRYBLUE2.25709/13/23STK128176
2005DODGEDURANGORED4.74609/15/23STK128177
1996DODGEDAKOTARED3.94609/15/23STK128178
1993BUICKCENTURYBURGUNDY3.31109/12/23STK128179
2006BUICKRENDEZVOUSBURGUNDY3.5309/21/23STK128180
2001OLDSMOBILEALEROMAROON3.41109/12/23STK128181
2007LINCOLNMKZBLACK3.53009/15/23STK128182
2003DODGERAM PICKUPBLUE5.74609/15/23STK128183
2003DODGERAM PICKUPBLACK4.74609/15/23STK128184
2000GMCSAFARIBROWN4.61509/19/23STK128185
2009CHRYSLERPT CRUISERSILVER2.4 IB2709/21/23STK128187
2012DODGEJOURNEYGRAY3.6 IB5009/20/23STK128188
2005GMCYUKON XLBLACK5.31509/19/23STK128189
2006GMCYUKONBLUE5.3 IB1509/19/23STK128191
2010CHRYSLER300SILVER3.5 IB2709/21/23STK128192
2002MERCURYMOUNTAINEERMAROON4.64009/19/23STK128193
2009CADILLACSTSTAN4.61109/12/23STK128194
1994CHEVROLETLUMINAGOLD3.1 CD509/20/23STK128195
2018KIAOPTIMASILVERBURNT CD5409/20/23STK128196
2009PONTIACG6MAROON2.4309/21/23STK128198
2014VOLKSWAGENBEETLEYELLOW2.55409/20/23STK128199
2014NISSANALTIMABROWN2.5 IB5409/20/23STK128200
2007FORDFREESTYLEBLACK3.0 IB3009/15/23STK128201
2007DODGECALIBERBROWN2.02709/21/23STK128202
2000TOYOTAAVALONSILVER3.05409/20/23STK128203
2004GMCSIERRAGRAY6.01509/19/23STK128204
2017HYUNDAISONATASILVER2.45409/20/23STK128205
2015HYUNDAISONATASILVERNO DT5409/20/23STK128206
2009CHEVROLETHHRBLACK#2.4709/22/23STK128207
2007CHRYSLERASPENBLACK#5.74609/15/23STK128208
1999GMCJIMMYRED4.31509/19/23STK128209
2008PONTIACG6BLACK#2.4709/22/23STK128210
2009DODGEJOURNEYBLACK#2.44609/15/23STK128211
1995FORDTAURUSSILVER#3.03009/15/23STK128212
2007HYUNDAISONATAGREEN2.45409/20/23STK128213
2008FORDECONOLINEWHITE4.6 CD4009/19/23STK128214
2012CHEVROLETTRAVERSEBLACK3.6 CD1509/19/23STK128215
2015NISSANALTIMABLACK2.5 CD5409/20/23STK128216
2010DODGEGRAND CARAVANBLACK3.84609/15/23STK128217
2012CHRYSLER200BLACK#2.42709/21/23STK128221
2001FORDEXPLORERBLUE4.0 IB4009/19/23STK128222
2013DODGEJOURNEYRED3.6 IB4609/15/23STK128223
2003CHEVROLETAVALANCHEBLUE5.31509/19/23STK128224
2010DODGEJOURNEYBLACK3.54609/15/23STK128225
2003BUICKRENDEZVOUSBLACK3.4 CD1009/19/23STK128226
2010CHEVROLETTRAVERSEGOLD3.6 CD1509/19/23STK128227
2007FORDF-150MAROON#5.4 CD4009/19/23STK128228
2012FORDFUSIONWHITE2.5 CD3109/20/23STK128229
2014KIARIOBLACK1.6 CD5409/20/23STK128230
2010SUBARUIMPREZASILVER2.5 CD5409/20/23STK128231
2016SCIONTCRED2.5 CD5409/20/23STK128232
2008FORDEDGEBLUE3.54009/19/23STK128233
2010FORDFUSIONGRAY2.53009/15/23STK128234
2010GMCACADIAGREEN3.61709/21/23STK128235
2006CHEVROLETEXPRESSWHITE6.01509/19/23STK128236
2008FORDFUSIONTAN3.03109/20/23STK128237
1999CHRYSLERTOWN & COUNTRYWHITE3.84609/15/23STK128238
2000FORDEXPEDITIONGREEN5.44009/19/23STK128239
2003GMCSIERRABLUE#5.3 IF1709/21/23STK128241
2008JEEPPATRIOTRED#2.4 IF5109/14/23STK128243
2001DODGEDAKOTARED#3.9 IF5009/20/23STK128244
1999MERCEDES-BENZE-CLASSBURGUNDY#3.2 IF6309/22/23STK128246
2004SUBARUIMPREZASILVER#2.5 IF5409/20/23STK128247
2004TOYOTACAMRYGOLD#3.0 IF6309/22/23STK128248
2007CHRYSLERPACIFICABLUE3.82709/21/23STK128249
2007DODGEDURANGOBLUE4.75009/20/23STK128250
2004CHEVROLETIMPALARED3.41009/19/23STK128251
2009FORDFUSIONSILVER2.33009/15/23STK128252
2000GMCJIMMYSILVER4.31709/21/23STK128253
2006VOLKSWAGENJETTABLACK2.55409/20/23STK128254
2007FORDMUSTANGWHITE4.03109/20/23STK128255
2002FORDFOCUSGRAY#2.0 IF3109/20/23STK128258
2003JEEPLIBERTYBLUE#3.7 IF5009/20/23STK128260
2002GMCSIERRAGRAY#5.3 IF1709/21/23STK128261
2008SATURNVUEGOLD#3.6 IF1709/21/23STK128262
2006JEEPGRAND CHEROKEEWHITE#5.7 IF5009/20/23STK128263
2002MAZDATRIBUTEBLUE#3.0 IF5509/19/23STK128264
2007VOLKSWAGENJETTASILVER#2.5 IF6309/22/23STK128265
2011FORDEDGEBLACK3.5 IB4009/19/23STK128266
2008LINCOLNMKXBLACK3.5 IB4009/19/23STK128267
2009MERCURYGRAND MARQUISSILVER4.6 CD3109/20/23STK128269
1993FORDF-150BLUE#4.6 IF4009/19/23STK128271
2011SUBARUFORESTERSILVER#2.5 IF5609/15/23STK128273
2012FORDFUSIONRED#2.5 IF3109/20/23STK128274
2011DODGEJOURNEYGOLD#3.6 IF5009/20/23STK128275
2011GMCSIERRAWHITE#DESTROYED IF1709/21/23STK128276
1991OLDSMOBILECUTLASS SUPREMERED#3.1 IF1009/21/23STK128277
2002HONDAACCORDBLACK2.35509/19/23STK128279
2008CHEVROLETSUBURBANBLACK5.31709/21/23STK128280
2001FORDEXPLORERGREEN4.04009/19/23STK128281
2008PONTIACG6BLUE3.51009/19/23STK128282
1989LINCOLNTOWN CARBLUE5.03109/20/23STK128283
2007FORDFOCUSGREEN2.03109/20/23STK128284
2010FORDFUSIONRED#3.0 CD3109/20/23STK128285
2007JEEPLIBERTYBLACK3.7 CD5009/20/23STK128287
2008DODGENITROBLACK3.75009/20/23STK128288
2005CHEVROLETCOLORADOORANGE#3.5 IF1709/21/23STK128290
2005MERCURYMOUNTAINEERGRAY#4.0 IF3909/22/23STK128291
1999CHEVROLETLUMINAGOLD#3.1 IF309/21/23STK128292
2000BUICKCENTURYGOLD3.1709/22/23STK128294
2004BUICKLESABREBLUE#3.81009/19/23STK128295
2006FORDFREESTYLEBLACK#3.03109/20/23STK128296
2007MAZDAMAZDA5GRAY#2.3 IF5509/19/23STK128297
2005CHEVROLETEQUINOXGREEN#3.4 IF1709/21/23STK128299
2007MITSUBISHIGALANTSILVER#2.4 IF5509/19/23STK128300
2007FORDFUSIONSILVER3.03109/20/23STK128301
2002TOYOTACAMRYGREEN2.45509/19/23STK128302
2004HONDACIVICSILVER1.75509/19/23STK128304
2013FORDECONOLINESILVER4.63909/22/23STK128305
2008INFINITIEX35SILVER3.55509/19/23STK128306
2001JEEPGRAND CHEROKEEBLACK4.05009/20/23STK128307
2007JEEPPATRIOTBLACK2.45009/20/23STK128308
2009FORDESCAPEGRAY3.03909/22/23STK128309
2009PONTIACG6GRAY2.41009/19/23STK128311
2008CHEVROLETIMPALASILVER#3.5 IF709/22/23STK128312
1999CHEVROLETEXPRESSBLUE#5.7 IF1709/21/23STK128314
1997OLDSMOBILEEIGHTY EIGHTGOLD#3.8 IF709/22/23STK128315
2001PONTIACAZTEKRED#3.4 IF 709/22/23STK128316
2008BMW5 SERIESGRAY#3.0 TURBO IF5509/19/23STK128317
2002FORDESCAPEBLACK#3.0 IF3909/22/23STK128318
2007HYUNDAISONATASILVER#2.4 IF5509/19/23STK128319
2011JEEPCOMPASSBLUE2.4 5009/20/23STK128320
2006JEEPLIBERTYRED3.75009/20/23STK128321
2004TOYOTASIENNATAN3.3 IB5509/19/23STK128323
2007NISSANMURANOBLUE3.5 IB5509/19/23STK128324
2002GMCENVOYBLUE4.2 IB1709/21/23STK128325
2011GMCACADIARED3.61709/21/23STK128326
2007BUICKLACROSSEBURGUNDY3.8709/22/23STK128327
2005FORDTAURUSSILVER3.03109/20/23STK128328
2010JEEPLIBERTYBLACK3.7 5009/20/23STK128330
2012BUICKREGALBLACK#2.4 IF709/22/23STK128331
1995BUICKCENTURYWHITE#3.1 IF709/22/23STK128333
2009TOYOTAYARISBLACK1.55509/19/23STK128335
2007SUBARULEGACYSILVERNO DT 5509/19/23STK128337
2011NISSANALTIMABLACK2.5 5509/19/23STK128338
2009FORDESCAPEWHITE3.03909/22/23STK128339
2001PONTIACSUNFIREGOLD2.2709/22/23STK128341
2008SATURNASTRABLACK#1.8 CF1009/19/23STK128342
2010LINCOLNMKTRED#3.5 TURBO CF3909/22/23STK128343
2008MAZDAMAZDA6GRAY#2.3 CF5509/19/23STK128344
2008HYUNDAIELANTRAGRAY#2.0 CF5509/19/23STK128345
2006SCIONXBPURPLE#1.55509/19/23STK128346
1995FORDF-150BLUE4.93909/22/23STK128348
2010FORDESCAPEBLACK3.03909/22/23STK128350
1992MERCURYCOUGARSILVER3.83109/20/23STK128351
2004ACURATSXGRAY2.46409/21/23STK128353
1999FORDF-150BLACK4.63909/22/23STK128354
1987FORDTHUNDERBIRDWHITE2.3 TURBO3109/20/23STK128355
2011CHEVROLETMALIBURED2.4709/22/23STK128360
2000FORDF-150RED#4.23909/22/23STK128364
2006PONTIACG6GREEN3.5509/20/23STK128366
2001NISSANALTIMAGOLD#2.46409/21/23STK128367
2001DODGERAM PICKUPBLACK#5.9 CF5009/20/23STK128370
2013DODGEJOURNEYWHITE#2.4 CF5009/20/23STK128371
2011HYUNDAISONATARED#2.4 CF5509/19/23STK128372
1995PONTIACFIREBIRDWHITE#5.7 CF309/21/23STK128374
2008NISSANALTIMAWHITE#2.5 CF6409/21/23STK128376
2010VOLVOXC90SILVER#3.2 CF6409/21/23STK128378
2008SUBARUOUTBACKBLUE#2.5 CF6409/21/23STK128379
2007HONDAFITBLUE#1.5 CF6409/21/23STK128380
2011VOLKSWAGENJETTAWHITE2.5 CD6409/21/23STK128381
2016CHEVROLETCRUZERED1.4 TURBO CD1009/19/23STK128383
2019FORDECOSPORTBLUE2.0 CD3909/22/23STK128384
2012HONDACIVICGRAY1.8 CD6409/21/23STK128385
2000LEXUSRX 300WHITE3.06409/21/23STK128389
1997CHEVROLETCAVALIERRED2.21009/19/23STK128391
1995TOYOTACOROLLAGOLD1.8 *JMC6409/21/23STK128393
1995FORDEXPLORERBLUE4.03909/22/23STK128394
2006CHEVROLETAVEOSILVERNO DT1009/19/23STK128395
2011FORDESCAPEGOLD2.53909/22/23STK128396
2008PONTIACG6BLACK3.51009/19/23STK128397
2006MERCURYMARINERRED#3.0 CF3909/22/23STK128402
2013VOLKSWAGENPASSATGRAY#3.6 CF6409/21/23STK128403
1999HONDAACCORDTAN3.06409/21/23STK128404
2004PONTIACVIBESILVER1.81009/19/23STK128405
2006FORDEXPLORERBLACK4.03909/22/23STK128409
2006SATURNIONBLUE2.2709/22/23STK128412
2011CHEVROLETMALIBUBLUE2.4709/22/23STK128413
1997HONDAACCORDGREEN2.26409/21/23STK128420
2000PONTIACBONNEVILLEGOLD3.8709/22/23STK128422
2014SUBARUXV CROSSTREKBLUE#2.0 CF6409/21/23STK128426
2012BUICKLACROSSEWHITE#2.4709/22/23STK128430
2011NISSANMURANOBLACK#3.5 CD6409/21/23STK128436
2008HONDAODYSSEYWHITE#3.5 CD6409/21/23STK128437
2002OLDSMOBILEAURORASILVER4.2709/22/23STK128441
1997BMW5 SERIESBLACK2.86309/22/23STK128444
2006BUICKLACROSSEBURGUNDY3.81009/19/23STK128446
2010MAZDAMAZDA3BLUE2.5 IB6309/22/23STK128447
2006AUDIA4RED2.0 TURBO IB6309/22/23STK128448
2013KIAOPTIMAMAROON2.4 CD6309/22/23STK128449
2015MAZDAMAZDA6BLACK2.5 CD6309/22/23STK128450
2002CHEVROLETMONTE CARLOGOLD#3.4309/21/23STK128454
2003NISSANPATHFINDERPURPLE#3.56309/22/23STK128455
2007BMW3 SERIESSILVER3.06309/22/23STK128458
2001VOLKSWAGENNEW BEETLESILVER1.9 TURBO6309/22/23STK128460
2002DODGEINTREPIDBLUE3.52709/21/23STK128462
2000CHEVROLETCAVALIERGOLD2.2709/22/23STK128463
1985CADILLACELDORADOBURGUNDY4.1509/20/23STK128465
2008AUDIQ7BLACK#3.6 CD6309/22/23STK128470
2003FORDF-250BLUE5.43909/22/23STK128472
2007CHEVROLETAVALANCHEGOLD5.3 IB1709/21/23STK128477
2001MERCURYSABLESILVER#3.03109/20/23STK128478
2002CHRYSLERSEBRINGBLACK3.0 *JMC2709/21/23STK128488
2009NISSANMURANOGRAY#3.5 IB6309/22/23STK128490
2005TOYOTAHIGHLANDERSILVER#3.3 CD6309/22/23STK128492
2009VOLKSWAGENTIGUANGRAY2.0 TURBO6309/22/23STK128494
2006VOLVOC70SILVER2.56309/22/23STK128495
2005SAAB9-3GRAY2.0 TURBO6309/22/23STK128496
2009CHEVROLETIMPALARED#3.5 CD509/20/23STK128503
2009CHEVROLETCOBALTGRAY#2.2 CD509/20/23STK128504
2011DODGECALIBERBLUE#2.02709/21/23STK128508
2003DODGENEONMAROON2.02709/21/23STK128509
2007CHEVROLETMONTE CARLOBLACK3.5509/20/23STK128512
2009HONDAACCORDBLACK#2.46309/22/23STK128516
1996DODGENEONBLACK2.02709/21/23STK128518
2011CHRYSLER300WHITE#3.6 CF2709/21/23STK128524
2013DODGEAVENGERGRAY#2.4 CD2709/21/23STK128525
2003CHRYSLERPT CRUISERBLUE#2.4 TURBO2709/21/23STK128556
2008DODGECALIBERRED#2.02709/21/23STK128565

Not finding what you need? Try searching our Wayne Yard!

SIGN UP FOR TEXT MESSAGING

Sign up for text alerts of newly added vehicles at Sterling Heights!